Halkla ilişkiler uygulamalarında kurumla hedef kitle arasında ki karşılıklı iletişimin dengeli bir şekilde devam etmesi ve sağlam bir zemine oturması gerekir. Bu ortam yaratılırken tüketici yalnızca reklam ve tanıtıma değil, kurum imajına ve sosyal fayda sağlama konusunda kurum neler yaptığına da bakar.

Halkla ilişkiler alanının asıl amacı düşünülecek olursa sadece kendi çıkarlarını değil aynı zaman da hedef kitleye karşı sorumlu olması gerekir. Ayrıca toplumsal olaylara karşı sorumluluk hissiyle hem kendi imajını yükseltmekte hem de hedef kitlenin ihtiyaçlarına karşı duyarlı olduğunu göstermektedir.

Hunt & Grunig’e göre , işletmenin sorumluluğu;

  1. Organizasyonun temel görevleri
  2. Organizasyon faaliyetlerinin işletme dışındakiler üzerindeki etkilerinin dikkate alınması
  3. Organizasyon ile ilgili olmayan genel sosyal problemlerin çözümü ile ilgilenmesi

olarak üç kategori içinde değerlendirilmiştir.

İşletmeler artık sadece mal ve hizmet üretmekle kalmayıp çevreye karşı duyarlılık , yardımseverlik  , sorumluluk taşıyan çalışmalarla sadece ekonomik değil sosyal yönden de kendini geliştirmektedir

Ağustos 1980 ‘de Edward Bernays’ın Boston üniversitesi Association for Education’ın halkla ilişkiler bölümüne hitaben yaptığı konuşmada sosyal sorumluluk ve halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi “Halkla ilişkiler sosyal sorumluluğun uygulamasıdır . ABD‘nin geleceğinin anahtarıdır” biçiminde dile getirmiştir. Söylemde de geçtiği üzere halkla ilişkilerin gelecekteki rolü, kurumlar için düşünülüp tasarlanan projelerin hayata geçirilmesi ile toplumsal faydanın sağlanmasına yönelik olacaktır. 1960‘ların sonunda  da Amerikan iş adamları, toplumsal sorunlara “maksimum sayıda insana maksimum mutluluk” felsefesi ile yaklaşmıştır. Yani demek istediğim reklamda yalnızca maddi çıkarlar peşinde koşarak bir şeyler elde edilemeyeceği, aksine toplum yararına yapılan reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarının daha yararlı olacağıdır. Her iki konu da göz ardı edilmemelidir.

Son olarak değinmek istediğim nokta ise  reklamcılar ve halkla ilişkiler uzmanları sosyal sorumluluk çalışmalarını gönüllülük esası yerine bir şov olarak görmesidir. Reklam verenin karar ve uygulamalarının uzun sürede tüm toplumsal yapı üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak hareket seçeneğini belirlemelidir. Firmanın da asıl amacının mevcut ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini yükseltici davranışta bulunması olmalıdır. Eğer bu düşünce ile yola çıkılırsa sosyal sorumluluğun asıl amacının hakkı verilmiş olur.

1999 yılında Bitlis’in ahlat ilçesinde doğdum Sadullah Gencer Anadolu lisesinden 2017 yılında mezun oldum 2017 yılında Karadeniz teknik üniversitesi iletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünü kazandım .Aynı zamanda Anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesinde sosyal hizmet bölümünü bu yıl okumaya başlayacağım .okulumuzun iletişim kulübünde çeşitli görevler aldım . Ahlat belediyesinde gönüllü staj yaparak Geleneksel Ahlat Avrasya kültür şenlikler ve aynı zamanda Malazgirt zaferi kutlamarında görev aldım . Fotoğraf üzerine eğitimler alarak bu alanda kendimi geliştirmekteyim .

Cevap Ver

Lütfen Yorumunuzu Yazın
Lütfen İsminizi Girin