İyi bir ürün veya hizmet satmak artık günümüzün bilinçli tüketicilerini etkilemek için yeterli değil. Günümüz tüketicileri satın aldıkları ürünün sadece yüksek kaliteli olmasına bakmıyor ürün veya hizmetlerden daha fazlasını arıyorlar. Kurumsal sosyal sorumluluğu öncelikli hale getirerek, şirketlerin topluma karşı sorumlu olduğunu biliyor ve şirketlerden bu sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyor.                                                                Kurumsal Sosyal Sorumluluk (“KSS” kurumsal vatandaşlık olarak da bilinir) sosyal olarak faydalı programların, uygulamaların, projelerin bir kurumun iş modeli ve kültürüne entegre edilmesidir. Kurumsal sosyal sorumluluk, şirketler için ileriye dönük düşünmek, iş ve toplum için ortak değer yaratmak ve iş faaliyetlerinin özüne sürdürülebilirlik katmak adına çok önemlidir. Şirketlerin ürün ve hizmetleri dışında, tüketici ile samimi bağlar kurulması adına önemli bir fırsat olan KSS proje ve stratejileri, sürdürülebilirlik konusunda da markaya önemli katkılar yapmaktadır. Özellikle marka güveni ve imajının inşasında, KSS stratejileri büyük ölçüde artı değerler katabilir.

Sosyal sorumluluğun müşterileri için ne kadar önemli olduğunu kabul eden pek çok şirket, bu konuda projeler üretip bunları uygulamaya çalışıyor. Kurumsal sosyal sorumluk alanındaki projeler genel olarak dört başlık altında toplanabilir;

1.Çevresel Faaliyetler: Kurumsal sosyal sorumluluğun öncelikli odak noktası çevre. Büyüklükten bağımsız olarak işletmeler büyük bir karbon ayak izine sahiptir. Bu ayak izlerini azaltmak için atabilecekleri adımlar hem şirket hem de toplum için oldukça yararlı olacaktır.

2.Hayırseverlik: İşletmeler, para, ürün veya hizmet bağışlayarak da kurumsal sosyal sorumluluğu yerine getirebilirler. Daha büyük şirketler, hayır kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına fayda sağlayabilecek çok fazla kaynağa sahiptir.

3.Etik ve Çalışan İlişkileri: Çalışanları adil ve etik bir şekilde ele alarak; eşit işe alma (kadın,azınlıklar vb.), iş memnuniyeti, iş güvenliği ve sağlık gibi konularda proje ve uygulamalar ile şirketler kurumsal sosyal sorumluluklarını gösterebilirler.

4.Gönüllülük: Gönüllü etkinliklere katılmak, bir şirketin samimiyeti hakkında çok şey ifade ediyor. Şirketler, karşılığında herhangi bir şey beklemeden iyi işler yaparak belirli konular için endişelerini ve belirli kuruluşlar için desteklerini ifade edebilirler.

Sosyal Sorumlu Bir Şirket Olmak

Sosyal açıdan sorumlu girişimlerde bulunmak şirketler için gerçekten kazan-kazan durumu oluşturuyor. Şirketiniz sadece sosyal bilinçli tüketicilere ve çalışanlara hitap etmeyecek, aynı zamanda dünyada da gerçek bir fark yaratacaktır.

Başarılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Örnekleri

2018’in en başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri

1- 81 İlde 81 Orman (İş Bankası)

Dünyamızı her geçen gün daha fazla tehdit eden “Küresel Isınma”nın başlıca nedeni sera gazlarının atmosferde hızla artmasıdır. Ülkemizde de giderek önem kazanan bir konu olan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili bireysel ve kurumsal önlemler almak hayati önem taşıyor. Çevrenin korunması ve başta çocuklar olmak üzere halkımızın çevre konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla Bankamız, TEMA Vakfı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğinde 2008 yılı sonunda “81 İlde 81 Orman” projesini hayata geçirdi.Projemiz kapsamında 81 ilimizde yaklaşık 1.500 hektar alana 2.205.000 adet fidan dikildi.

2- Temiz Çevre (Carrefoursa)

CarrefourSA, “Temiz Çevre Engelsiz Hayat” projesi kapsamında başlattığı bitkisel atık yağ toplama uygulaması ile 2015 yılında 18 ton atık yağ toplamıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Çevre Koruma Vakfı’nın desteğiyle hayata geçen Proje ile çevreye zararlı bitkisel atık yağlar geri dönüşüme tabi tutularak, elde edilen gelirle engelli vatandaşların ihtiyaçları karşılanmıştır.

3- Günışığı (Türk Telekom)

Günışığı Projesi kapsamında, görme engelli çocukların görme dereceleri tespit edilip, yeterli görme kalıntısı olan 100 çocuk, 7 ay boyunca ‘az gören eğitimi’ne tabi tutuluyor ve görme yetilerini kullanma konusunda bilinçlendiriliyor. Proje az gören çocukların, bağımsız hareket eden bireyler haline getirilmesi ve bu eğitimle ailelerin bilinçlendirilmesini sağlıyor.

 4- Gönül Ağacı (Petrol Ofisi)

Gönül Ağacı”, el işlerini ekonomik bir kaynağa dönüştürmek isteyen kadınların emeklerini değerlendirmek üzere Petrol Ofisi tarafından Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliği ile 2014 yılında hayata geçirildi. Petrol Ofisi’nin kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında tasarlanan projenin temel amacı; istihdama katılım güçlüğü yaşayan, el emeği ile yarattıkları ürünlerini gelire dönüştürme olanağı bulamayan kadınlara destek sağlamak ve kadınların istihdama katılım güçlüğü konusunda kurumsal ve toplumsal farkındalık yaratmaktır.

 5- Sarı Bisiklet (Eti)

ETİ ve Aktif Yaşam Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen Sarı Bisiklet Projesi ile sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin gerekliliği konusunda farkındalık yaratmak ve hareket etmenin en eğlenceli yollarından biri olan bisiklet kullanımını teşvik ederek, Türkiye’de hareketli yaşama liderlik etmek hedefleniyor. 2014 yılında Eskişehir’de başlayan ve 2015 yılında İstanbul’a taşınan Sarı Bisiklet Projesi, 2016 yılında İstanbul’da tüm hızıyla devam ediyor. “Hareketlilik” kavramını bisiklet aracılığı ile toplumun her kesimine yaymayı amaçlayan ETİ ve Aktif Yaşam Derneği, son 2 yıldır Sarı Bisiklet Projesi kapsamında İstanbul’da ‘Kadınlara’ odaklanıyor ve kadınların öncülüğünde toplumda bisiklet kullanımına yönelik farkındalığı artırıyor.

 6- Engelsiz Eğitim Programı (Turkcell)

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilen “Engelsiz Eğitim Programı” kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan engelli bireylerin toplumsal yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla, istihdama yönelik bilgi, beceri ve tutum kazanmalarını sağlayacak düzeyde meslek atölyelerinin oluşturulması ve teknoloji sınıflarının donatımının sağlanması hedeflenmektedir. Program ile 2 yıl içerisinde 10 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Programı kapsamında, 40 ilde bulunan 80 okulda özel eğitim ihtiyacı olan engelli öğrencilerin eğitimine ve nitelikli istihdama yönelik gelişimlerine destek sağlanıyor.

 7- Kadın Usta Kulübü (Kale Grubu)

Kale Seramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (KSV), maddi imkânları olmayan kadın ve gençlere umut ışığı oluyor. Vakfın ilk olarak Ankara’da başlattığı çalışma ile kadınlar aldıkları eğitimler sonrasında, firmanın kendi alanında Avrupa Birliği sertifikalı usta oluyor. Bugüne kadar 4 bin 397 işsiz genci meslek sahibi yapan vakıf, ilk eğitimini Ankara Gölbaşı’ nda vermişti. Kale seramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın hedef ise Türkiye’nin her yerinde bu çalışmaları yürütmek. Bu eğitimler sonunda sertifika alan kadınlar, yer ve duvar karo döşemeciliği alanında çok rahat iş bulabilecek.

 8- Engeli Olan Çocuklar (UNICEF)

Proje, önümüzdeki üç yıl boyunca erken çocukluk eğitimine katılan engeli olan çocuk sayısını artırmayı hedeflemektedir. Proje kanıta dayalı verileri kullanarak kapsayıcı eğitim hakları, olanakları ve okul-aile işbirliğinin önemi konusunda ailelerin, çocuk bakımından sorumlu olanların, karar alıcıların ve toplum önderlerinin farkındalık düzeyini artırma amacını taşımaktadır. Proje, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Türk Hükümeti eş finansmanı ile, Millî Eğitim Bakanlığı ve UNICEF’in işbirliğinde uygulanacaktır.

 9- Geleceğin Mucitleri (Samsung)

Çevre, enerji, sağlık konularında çığır açacak fikirleri olan gençleri bulmak için düzenlediği “Samsung Geleceğin Mucitleri Bilim Yarışması ile gençlere dünyayı daha iyi bir yer haline getirebilmeleri için yeni bir kapı açıyor. Samsung, Türkiye’deki parlak zekâları bulmayı, desteklemeyi ve onları ülkeleri için geleceği inşa eden bireyler haline dönüştürmeyi amaçlıyor.

10- Annem ve Ben Projesi (TİKAV)

TİKAV ve  Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi iş birliğinde hayata geçirilen “Annem ve Ben Projesi” ile Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara ve onlara refakat eden annelerine destek olmak ve bu alanda toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmek amaçlanmıştır.

Proje ile hastanede uzun süre tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden annelerle buluşulmuş, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla fiziki nedenlerle uzak kaldıkları sosyal ve kültürel alanlara yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

 

Özetle şirketler günümüzde dünyanın birçok ülkesinden daha fazla güce sahip. Güçleri ve büyüklükleri göz önüne alındığında, şirketler büyük sosyal sorunları çözebilir ve dünyayı daha yaşanabilir bir hale getirebilirler. Tabii eğer isterlerse!

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencisiyim. Halkla İlişkiler, Dijital ve Sosyal Medya, Kurumsal İletişim ve Reklamcılık gibi iletişim sektörü alanında yazılar yazmaktayım. Sosyal sorumluluk, girişimcilik ve teknoloji odaklı projeler ile “Vestel”, “Kalder”, gibi önemli şirket ve derneklerle beraber çalışarak çeşitli kazanımlar ve deneyimler elde ettim. Kurucusu olduğum İstanbul Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Kulübü’nün başkan yardımcısıyım ve “Sosyal Girişimcilik” üzerine çalışmalar yürütüyorum. Güncel olarak iletişim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarıma ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen Yorumunuzu Yazın
Lütfen İsminizi Girin