Yaşadığımız süre boyunca pek çok reklam müziği duyarız. Televizyon izlerken, yolda giderken, radyo dinlerken, internette gezinirken ister istemez müzik çaldığında dinlemeye başlarız.  Bazı reklam müzikleri aklımızda kalırken bazılarını hiç hatırlamayız bile. Çoğu  reklamın görsellerini gördüğümüzde o reklam müziğini bize kolayca anımsatabilir. İzlediğimiz çoğu reklam müziklidir ve bu demek oluyor ki müziğin reklam sektöründe yeri oldukça büyüktür. Müziği çoğumuz eğlenmek için dinleriz. Ama konu reklamlara gelince o konu farklılaşmaya başlar. Reklamlar müziği bir ikna edici olarak kullanırlar. O ürünü tüketicilere tanıtmak ve satın almalarını sağlamak amacıyla izleyenleri ve dinleyenleri etki altına alabilirler. Müzik her anımızda olduğu için, etkili bir şekilde bunun reklamlarda kullanılması önemlidir.

Çocukların televizyon izlerken reklamlardan etkilenmesi diğer yaş grubundaki insanlara göre daha kolaydır. Özellikle hızlı geçen ekranlar, ilgi çekici renkler bu unsurlardan bazılarıdır. Ama bunların en önemlileri müziktir. Lyle ve Hofman’ın  1972 yılında yaptıkları bir araştırmada görüşülen annelerin çocuklarının %75’i 3 yaşından itibaren reklamlardaki müzikleri ezbere söylemeye başladıkları ve %91’inin ise reklamlarda gördükleri oyuncakları ve abur cuburları istedikleri belirlenmiştir.

Reklamda müzik kullanılıp kullanılmaması, reklam ajansının bu yöndeki isteğine ve bütçesine bağlıdır. Reklam ajansı müzik kullanmayı isterse ve elinde yeteri kadar bütçe varsa yönetmen ve söz yazarına ulaşır. Daha sonra ise yapılacak harcamaların dikkatli bir şekilde bütçesi belirlenir ve reklam müziği bu aşamalar tamamlandıktan sonra kullanılabilir.

Özulu’ya göre reklam müzikleri yeni bestelenecek bi r reklam müziği, yeniden düzenlenmiş eski bir reklam müziği, enstrümental bir fon müziği, eldeki stoklardan bir müzik veya halk tarafından tanınmış bir müzik arasından seçilir.

Reklamlarda oluşturulan tekerlemeler, özel jingle ve ahenkli sözcükler hep dikkat çekicilik ve hatırlanabilme üzerine yapılmalıdır. Melodiyi algılayan beyin zamanla müziği daha çok hatırlamaya başlayacaktır. Müzik;  reklamlarda ortak bir dil olarak kullanılır, kıs bir sürede çok şey iletilmesini sağlar, tüketiciyi kolayca ikna eder.

Reklamlar bir mesajı aktarmak için hazırlanabilir. Müzik ise bu mesajın anlamını güçlendirebilir. Müzik duygumuza hitap ettiği için anlamı hissetmemizi sağlayabilir. Reklamda kullandığımız doğru bir müzikle ürünün reklamının daha kolay dikkat çekmesini sağlayabiliriz. Aynı zamanda müzik evrensel bir dil dememizin sebebi ise; yaş, din, dil, ırk fark etmeksizin insanları eşit biçimde etkileyebilir. Hep aynı müziği kullanarak markanın kurumsal bir kimliğe sahip olması da sağlanabilir.

Reklam Müziğinde Kullanılan Bazı Kavramlar

Bridge: Uzunluğu 30 saniyedir.  Bu kısımda sunucu, müzik üzerine ürünün tanıtıcı özelliklerini duyurur.

Front:  20 saniyeyi  bulur. Müzik bir vokal grubu ya da solist tarafından seslendirilebilir.

Tag: Genellikle uzunluğu 10 saniyedir. İsim veya slogan vokalli bir şekilde sunulur ya da ana temanın tekrarı yapılır.

Bed: Şarkıcıların seslendirdiği 60 saniyeyi bulan reklam müziği parçasıdır.

Reklam Müziği Çeşitleri

Yeniden Düzenleme:  Önceden yayınlanmış bir reklam müziğini farklılaştırıp, yeniden düzenleyerek sunmaktır.

Underscore: Sözleri  yoktur. Görüntülerle desteklenmiş olan reklam müziği çeşididir.

Stok müzik: Önceden kaydı yapılmış müziklerdir.

Efekt: Reklamın önemli bir unsurudur.  Kullanılan bazı efektler, kapı kapanması, silah sesi, kapı gıcırtısı…

SFX: Ses efektleri için kullanılan genel bir isimdir.

ID: Belli bir ürün için kullanılan özel müziktir.

Canned Music Bed: Üzerine şarkı söylenebilecek şekilde düzenlenen  sözsüz müziklerdir.

Overdub:  Sözsüz müzikler üzerine şarkı söylemektir.

Bilinen Melodiler: Halk tarafından tanınan müziklerdir.

Jingle, radyo ve televizyon reklamları için yazılmış akılda kalan ve dinleyenlerin dikkatini kolayca çekebilen sözlü melodilerdir.

Reklamların Hedef Kitlelerinin Davranışlarını Etkileyen Demografik Faktörler

Yaş: Ürünün hedef kitlesini oluşturan tüketicilerin yaşları, yapılacak reklamların içeriklerinin belirlenmesine, reklam ortamlarının seçilmesine, nasıl yöntemler uygulanacağının belirlenmesine yardımcı olur. Reklamlarda yaşlara göre müzikler seçilir. Örneğin çocuklara yönelik çoğu reklamda şarkıları çocuklar seslendirir ve bu gibi durumlar yapılan reklamların farkındalıklarını artırır.

Cinsiyet:  Satın almayı doğrudan etkileyen bir unsurdur.  Örnek verecek olursak kadınlara yönelik yapılan reklamlarda daha duygusal müzikler kullanılırken erkeklere yönelik yapılan reklamlarda ise daha sert müzikler kullanılabilir.

Medeni Durum:  Satın alınan ürünlerin ne olduğu ve bu ürünlerin öncelik sıralamasına etkide bulunan önemli bir unsur olarak karşımıza çıkar. Yeni evlenen bir çiftin eşyalara yoğunlaşması, çocuk sahibi olan çiftlerin bebek malzemelerine yönelmesi bunlardan bazılarıdır.

Eğitim: Reklamcılar hazırladıkları reklamları hedef kitlelerinin yorumlamasını isterler. Burada bir reklamın yorumlanması, istenilen yönde anlaşılması,tutumların değiştirimesinde hedef kitlenin eğitim düzeyi devreye girer.  Reklam müziklerinin seçilmesinde hedef kitlenin eğitim durumu da göz önüne alınmalıdır.

Meslek: Hedef kitlenin yaptığı meslek gelir durumlarını da ortaya koyabilir.  Gelir durumu ve meslek arasındaki bağlantı hedef kitlenin satın alma biçimlerini ve gelirinin ne kadarını reklamı yapılan ürüne ayırdığını belirler.

Coğrafi Yerleşim:  Hedef kitlenin yaşadığı yerin iklimi, kültürün tüketici davranışlarına yansıyan etkisi gibi birçok şeyi etkiler. Hedef kitlenin yaşadığı yere özgü müzikler reklam müziği seçimlerinde önemli bir rol oynar.

Reklam müziği özelliklerinin tercihlere göre dağılımına bağlı frekans dağılımına baktığımızda, tercihlerin çoğunlukla reklamın müziğinin ezgisi ve ritmi yönünde olmuştur.

Öğrencilerin yaşları arttıkça müzik kulaklarının daha fazla geliştiği belirlenmiştir. Ailenin gelir düzeyi ile reklamların müzikleri arasında da sıkı bir bağlantı vardır. Gelir düzeyleri arttıkça müziğin ezgisini ve ritmini fark etme oranları da artar.

Reklamların Amacına Ulaşabilmeleri İçin Birkaç Öneri

  • Reklam müziklerinde kullanılacak parçalar geleneksel müziklerimize uyumlu seçilmeli.
  • Müziklerde majör ve minör tonlar kullanılmalı.
  • Reklam müziğini seslendirecek sanatçılar popüler olmalı.
  • Erkeklere yönelik hazırlanan reklamlarda sanatçılara dikkat edilmeli, kadınlara yönelik yapılan reklamlarda ise ezgi ön planda tutulmalı.
  • Farklı yaş gruplarına yönelik hazırlanan reklamlarda ezgi ve ritm o yaş grubuna göre hazırlanmalı.

14 Mayıs 1998 yılında Üsküdar'da doğdum. Üniversiteye kadar olan eğitim sürecimi Maltepe ilçesinde tamamladım. 2017 yılında Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesinden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde okumaktayım. Reklamcılık, pazarlama, dijitalleşme ve daha birçok konuda kitaplar okuyup araştırma yapmaya çalışıyorum.Aynı zamanda online pazarlama alanında dersler alarak kendimi bu konuda geliştirmekteyim. Anatolian Pr sitesinde yazılarımı yazmaya devam ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen Yorumunuzu Yazın
Lütfen İsminizi Girin