Tarih boyunca, reklamcılık alanında dönüşümlere yol açan teknolojik inovasyonlar ile dikkat çeken beş önemli dönem olmuştur.

1930 Öncesi Dönem / Yazılı Basın

1930 öncesi dönemde reklamcılıkta kullanılan teknolojik akımı yazılı basındı ve reklamlar daha çok ürün odaklıydı. Gazete ve dergilerde kullanılan uzun reklam metinleri halkı argümanlara başvurarak ikna etmeye çalışıyordu.

 

 

 

 

 

 

 

1930 – 1940 Arası Dönem / Radyo ve Sinema

Bu dönemde radyo ve sinemanın gelişi, fotoğrafın çığır açması ve renkli matbaanın sunduğu imkânlar reklamcılıkta yeni bir sembolizm akımının büyümesine yol açtı. Reklamcılık şekil, tasarım ve tahrik etme halini aldı.

1950-1960 Arası Dönem / Televizyon

Dünya Savaşı’nın ardından televizyonun bir kitle iletişim aracı olarak yeni bir dönemi haber vermesi ile reklamcılıkta kişiliklerin ve yaşam tarzlarının önemi arttı. Bunlar gerçek “Mad Man” günlerinin yaşandığı zamanlardı. Televizyon reklamlarının 2 milyar doları aşması karşısında küçük gazeteler battı, büyük tirajlılar ise sarsıntı geçirmeye başladı. Radyo tamamen 3. plana düşmüştü.1967’de bu rakam 3 milyon doları bulmaktaydı ve Amerika da o yıllar her on evden birinde televizyon bulunmaktaydı.Bu akımda tercih edilen reklam tipi tamamen kişiselleştirme üzerineydi ve bu gelişmeler reklamcıların halka daha kolay ulaşmasını ve onları daha kolay ikna edebilmesini sağlıyordu.

 

 

1970-1980 Arası Dönem / Veritabanı

Bu dönemde sosyal parçalanma ve veritabanı teknolojilerinin yükselişi ile birlikte reklamcılık, daha çok Pazar segmentasyonu merkezli hale geldi CNN ve MTV, tematik kanalların (narrow casting) gidişatını belirlemişti. Bu dönemde tercih edilen reklam tipleri yaşam tarzı ve konumlandırma üzerineydi.

 

1990 ve Günümüz / İnternet

Kişisel bilgisayarlar ve (mobil) internetin ortaya çıkışı mevcut dijital devrimi tetikledi. Tüketiciler, tarihin hiçbir döneminde bugün oldukları kadar muktedir kılınmamışlardı. Bu en yeni ve hızlı teknolojik değişim, reklamcılık ve reklamcılar için sadece şekil değil aynı zamanda içerik açısından da yeni güçlükler meydana getirmiştir. İnteraktivite, katılımcılık, şeffaflık, gibi yeni terimler sıkça kullanılmaya başlandı. Tüm bu gelişmeler dahilinde reklamcılık için bu yeni dönem işbirliği ve sürekli bir temas halinde kalma çağıdır. İnternetin önümüzdeki yıllarda TV’yi de geçerek dünyanın en büyük reklam mecrası haline geleceği ve bu eğilimin yükselmeye devam edeceği öngörülüyor.

 

Reklamcılığın içeriği ve şekli belli bir dönem içerisinde kullanılan teknoloji tarafından ziyadesiyle belirleniyor. Reklamcılık tarihi beş büyük teknolojik akımı tanımıştır. İnternet ve sosyal medyanın yükselişi reklamcılığı, tüketiciler ile çevreleri arasındaki bir işbirliği ve sürekli bir temas halinde olma modeline doğru yönlendirmektedir. Bununla beraber, bu yeni teknolojiler asla radikal fay hatları yaratmıyor; aksine bir dönüşüm başlatıyor. Yeni bir teknolojinin ortaya çıkışı, hiçbir zaman mevcut başka bir teknolojinin sonu anlamına gelmemiştir. Mesela televizyon, bir mecra olarak radyonun sonunu getirmemiştir. Her bir mecra kendi alanında dönüşümünü tamamlayıp yayınlarını sürdürmeye devam etmiştir.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencisiyim. Halkla İlişkiler, Dijital ve Sosyal Medya, Kurumsal İletişim ve Reklamcılık gibi iletişim sektörü alanında yazılar yazmaktayım. Sosyal sorumluluk, girişimcilik ve teknoloji odaklı projeler ile “Vestel”, “Kalder”, gibi önemli şirket ve derneklerle beraber çalışarak çeşitli kazanımlar ve deneyimler elde ettim. Kurucusu olduğum İstanbul Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Kulübü’nün başkan yardımcısıyım ve “Sosyal Girişimcilik” üzerine çalışmalar yürütüyorum. Güncel olarak iletişim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek çalışmalarıma ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen Yorumunuzu Yazın
Lütfen İsminizi Girin